top of page

FRIEZES

Τα ΔΙΠΟΛΑ συμμετέχουν στο επετειακό 10 χρόνια @platforms project

Θεωρητική έρευνα :Marena Konstantinidi Manessi

ΦΡΙΖΕΣ

Η σύγχρονη ζωή των κοινωνιών στις οποίες κυριαρχούν οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής, αποτελούν μία απέραντη συσσώρευση θεαμάτων. Ό,τι υπήρξε άμεσο βίωμα, έχει απομακρυνθεί σε μία παράσταση. Ζώντας σε μια καταναλωτική κοινωνία, η κοινωνική ζωή προχώρησε σε μια κατάσταση της "εμφάνισης” – του “θεάματος”

Το θέαμα, αποτελεί την δράση του μη-ζώντος.

«Overexposed City» έχει χαρακτηριστεί μια ριζικά έντονη και δυναμική πόλη, όπου η «αστικοποίηση του πραγματικού χώρου» δίνει τη θέση της στην «αστικοποίηση σε πραγματικό χρόνο», μια νέα μορφή πολεοδομίας βασισμένη στη λογική των υπολογιστών και της τηλεόρασης. Ακυρώνεται η έννοια της φυσικής απόστασης απομυθοποιώντας την απεραντοσύνη του κόσμου. Ο ιστορικός χρόνος έχει δώσει τη θέση του στον πραγματικό χρόνο της οθόνης του υπολογιστή και της τηλεόρασης, όπου όλα εμφανίζονται αμέσως. «Εκεί όπου κάποτε η πόλη εγκαινίαζε ένα πολιτικό θέατρο, με την αγορά και το φόρουμ της, τώρα υπάρχει μόνο μια οθόνη καθοδικής ακτίνας στην οποία οι σκιές και τα φαντάσματα της κοινότητας χορεύουν ανάμεσα στις διαδικασίες εξαφάνισης τους…». Η πραγματικότητα του ανθρώπου είναι πλέον εικονική και η φύση του άυλη. Πρόκειται για μία "ψευδής" εποχή, όπου η σύγχρονη πόλη είναι ένα φανταστικό τοπίο που κατοικείται από σκιές.

Το ανθρώπινο μάτι γίνεται δέκτης ενός χειμάρρου εικόνων, σημάτων και σινιάλων που τον χειραγωγούν και τον αλλάζουν. Τον καθιστούν προγραμματισμένη φιγούρα στο θέατρο σκιών της νέας τεχνολογικής πραγματικότητας, που πλέον έχει θέσει τις δικές της νόρμες προκαλώντας έναν καταιγισμό ερωτημάτων για τον άνθρωπο και το μέλλον.

Κατά πόσο το σώμα/ύλη υποτάσσεται στη σκιά, η χωρική εμπειρία στην φαντασμαγορία και η πόλη στην «υπερέκθεση» της τεχνολογικής ηγεμονίας; Το τέλος ως σκιά;

Σύγχρονη ζωή/ σύγχρονες συνθήκες παραγωγής/ θέαμα/ άμεσο βίωμα/ παράσταση/ καταναλωτική κοινωνία/ κοινωνική ζωή/ εμφάνιση/ Overexposed City/ πραγματικός χώρος/ πραγματικός χρόνος/ ιστορικός χρόνος/ οθόνη/ υπολογιστής/ τηλεόραση/ αμέσως/ πολιτικό θέατρο/ αγορά/ φόρουμ/ οθόνη καθοδικής ακτίνας/ σκιές/ φαντάσματα/ εξαφάνιση/ πραγματικότητα/ εικονική/ φύση/ άυλη/ "ψευδής" εποχή/ φανταστικό τοπίο/ ανθρώπινο μάτι/ δέκτης/ χειμάρρου εικόνων/ σημάτων/ σινιάλων/ χειραγώγηση/ προγραμματισμένη φιγούρα/ θέατρο σκιών/ νόρμες/ καταιγισμό ερωτημάτων/ άνθρωπος/ μέλλον/ φαντασμαγορία/ τεχνολογική ηγεμονία/ τέλος.

"ΔΙΠΟΛΑ" 10 years Platforms Project/2022

13-16 Οκτωβρίου

Το φετινό περίπτερο της ομάδας ΔΙΠΟΛΑ επιμελήθηκε η αρχιτέκτων Marena Konstantinidi Manessi

Γενική επιμέλεια παρουσίασης - οργάνωση : Dimitris Lambrou

Καλλιτεχνική διεύθυνση - επιμέλεια του 10 years Platforms Project : Artemis Potamianou,εικαστικός - επιμελήτρια, Πρόεδρος της AICA HELLAS

Platforms Project 2022 / ΔΙΠΟΛΑ

ΔΙΠΟΛΑ | DIPOLA

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Γιάννης Δημουλάς, Μπέσυ Ράλλη, Ιάνθη Αγγελίογλου, Βασίλης Καβουρίδης, Αιμιλία Φιλιππάκου, Μαρία Παπαντωνίου, Μαρία Δημητροπουλου, Βίβιαν Χαλκίδη, Ισμήνη Γεωργιάδου, Κρίστη Γρηγορίου, Όλγα Μπογδάνου, Αγγελική Παπαδάκη, Δήμητρα Τριανταφυλλοπούλου, Γιάννης Πολιτόπουλος, Ελευθερία Στόικου, Σοφία Καραλέκα, Έφη Μπερδούση, Αγγελική Τριαντοπούλου, Χριστίνα Αδάμ, Ειρήνη Ζήνωνος, Αγγέλα Καράλη, Σταυρούλα Μιχαλοπούλου, Γεωργία Τρούλη, Μαρίνα Προβατιδου, Λευκή Χαρίτου, Βασιλική Κοσκινιώτου, Μιχαήλ Παρλαμάς, Στάθης Μαυρίδης, Μαριτάσα Τσιμπλκάκη, Κανέλλα Στασινοπούλου, Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου, Τερέζα Κοντογεώργου, Μαρία – Ελένη Θαλασσινού, Δέσποινα Πανταζή, Βίκυ Σαμουηλίδου

FRIEZES
The modern life of societies dominated by modern conditions of production is a vast accumulation of spectacles. What was an immediate experience has been removed in a performance. Living in a consumer society, social life has progressed to a state of “appearance” - “spectacle”.
The spectacle is the action of the non-living.
“Overexposed City” has been characterized as a radically intense and dynamic city, where “urbanization of real space” gives way to “urbanization in real time”, a new form of urbanism based on the logic of computers and television. The concept of physical distance is annulled by demystifying the immensity of the world. Historical time has given way to the real time of the computer screen and television, where everything appears instantly. “Where once the polis inaugurated a political theater, with its agora and its forum, now there is only a cathode-ray screen, where the shadows and spectres of a community dance amid their
processes of disappearance, where cinematism broadcasts the last appearance of urbanism, the last image of an urbanism without urbanity..” Man’s reality is now virtual and his nature immaterial. It is a “false” era, where the modern city is an utopian landscape inhabited by shadows.
The human eye becomes the recipient of a flood of images and signals that manipulate and change it. They make human a programmed figure in the shadow theater of the new technological reality, which has now set its own norms causing a flurry of questions about man and the future.
To what extent is the body/matter submitted to the shadow, the spatial experience to the phantasmagoria and the city to the “overexposure” of technological hegemony? The end as a shadow?
Modern life/ modern conditions of production/ spectacle/ immediate experience/ performance/ consumer society/ social life/ appearance/ Overexposed City/ real space/ real time/ historical time/ screen/ computer/ television/ immediately/ political theater/ market/ forum/ screen cathode ray/ shadows/ ghosts/ disappearance/ reality/ virtual/ nature/ immaterial/ “false” era/ imaginary landscape/ human eye/ receiver/ flood of images/ signals/ signal/ manipulation/ programmed figure/ shadow theater/ norms/ barrage of questions/ man/ future/ phantasmagoria/ technological hegemony/ end

Country: Greece

City: Athens

Participating Artists:

Giannis Dimoulas, Bessie Ralli, Ianthi Aggelioglou, Vassilis Kavouridis, Aimilia Filippakou, Maria Papantoniou, Maria Dimitropoulou, Vivian Chalkidi, Ismini Georgiadou, Kristi Grigoriou, Olga Bogdanou, Aggeliki Papadaki, Dimitra Triantafyllopou, Giannis Politopoulos, Eleftheria Stoikou, Sofia Karaleka, Efi Berdousi, Angeliki Triantopoulou, Christina Adam, Irene Zenonos, Aggela Karali, Stavroula Michalopoulou, Georgia Trouli, Marina Provatidou, Lefki Charitou, Vassiliki Koskiniotou, Michael Parlamas, Stathis Mavridis, Maritasa Tsiblaki, Kanella Stasinopoulou, Konstantina Paraskevopoulou, Tereza Kontogeorgou, Maria Eleni Thalassinou, Despoina Pantazi, Vicky Samouilidou

FRIEZE.jpg
bottom of page